_Børn og unge


Samtalegrupper for børn og unge mellem 13 og 18 år. Dette tilbud gælder dog ikke for Kvisten i Aarhus


Til børn og unge:
Hvis du er mellem 13 og 18 år, og hvis en voksen eller en anden, der er ældre end dig, har krænket dig seksuelt, har du mulighed for at få hjælp på Kvisten til at forstå, hvad der er sket og hvorfor du reagerer, som du gør. De fleste børn, der er udsat for seksuelt overgreb oplever at blive meget ked af det, nogle bliver også vrede og andre mere bange. Hvis man har det sådan kan det være svært at være en del af et socialt fællesskab, fx en klasse eller et fodboldhold, og man kan let komme til at føle sig udenfor, anderledes og helt ved siden af.

På Kvisten vil vi oprette samtalegrupper for børn og unge mellem 13 og 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb. Her kan du møde andre, der har oplevelser og følelser, der ligner dine. I kan hjælpe hinanden og se, at I ikke er de eneste, der har det sådan. I grupperne taler vi om hvordan det er at være dig, og hvordan det kunne blive lettere at være dig. Vi taler også om temaer, som vi ved det kunne være rart at få talt om, og temaer som du/I gerne vil tale om.
Det kunne foreksempel være:

Dit forhold til din familie og dine venner.

  • Når man føler sig anderledes og udenfor.
  • Følelsen af at være bange og ked af det.
  • Hvordan man sætter grænser og siger nej.
  • Når man føler, at det måske lidt var ens egen skyld.
  • Men også om ting, som du er glad for og god til, og ting som du gerne vil blive endnu bedre til.

Gruppen mødes ca. 1 gang om ugen i Kvistens lokaler. Der går ca. 6 børn eller unge i en gruppe og der er altid to voksne fra Kvisten tilstede. De voksne fra Kvisten er vant til at hjælpe mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, og de har god erfaring med at tale med både børn og unge, men også voksne og pårørende.


Til voksne/pårørende/forældre til et barn/en ung der har været udsat for seksuelt misbrug:
Erfaringer fra arbejdet på Kvisten fortæller os, at det er vigtigt med en tidlig og målrettet indsats for at afhjælpe senfølgerne af seksuelle overgreb og at det betyder meget for børn/unge at vide, at de ikke er de eneste, der har haft sådanne oplevelser. De voksne, der kommer på Kvisten for at få hjælp fortæller alle, at de ville ønske, at der havde været et lignende tilbud til dem, da de var yngre.

Dette tilbud om gruppesamtaler er ikke et terapeutisk behandlingstilbud, men et supplement til anden behandling. Vi vil i stedet søge at skabe et forum, hvor børnene kan dele deres oplevelser, følelser og erfaringer med hinanden og se, at de ikke er alene om deres oplevelser. Formen på gruppemøderne vil være temabaseret samtale og fokus vil være på muligheder og resurser samt på udviklingen af personlige og sociale kompetencer.

Gruppelederne får løbende supervision af en professionel og hele forløbet inkl. metoder er planlagt og struktureret i samarbejde med en professionel.

Vi har lavet to foldere, hvor vi beskriver disse samtalegrupper:

  1. En der henvender sig til pårørende/behandlere til børn/unge, der har været udsat for seksuelt misbrug.
  2. En til børn og unge mellem 13 og 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb. Begge foldere kan bestilles ved at kontakte kvisten ved enten at ringe eller sende os en besked fra vores Kontakt Kvisten side.

Se også muligheder for Telefonrådgivning
_
_