_Statistik


Det vides ikke med sikkerhed hvor mange mennesker, der bliver udsat for seksuelle overgreb i Danmark. Seksuelle overgreb - specielt overgreb mod børn - er ofte præget af hemmeligholdelse og trusler, hvis tavsheden brydes. Derfor er det kun få overgreb mod børn, der bliver meldt til politiet og dermed kun få overgreb, der figurerer i statistikkerne. De seneste år er antallet dog steget på grund af et øget fokus på problemet. Måske også som resultat af flere børn selv er blevet informeret og bevidste om, at seksuelle overgreb er en forbrydelse og forkert. Og måske som resultat af at professionelle dvs. pædagoger, lærere og behandlere er blevet mere opmærksomme på symptomerne på seksuelt misbrug og derfor anmelder det!


Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte skriver på deres hjemmeide (2004), at de regner med, at ca. 5% af alle børn på et tidspunkt inden de bliver 18 år vil blive krænket seksuelt.
Formidlingscenter Storkøbenhavn udgav i 2003 en pjece, hvor de anslår at omfanget af seksuelt misbrug af børn nærmere kan anslås at være 10%.


På Red Barnets hjemmeside kan man læse, at forskellige undersøgelser af omfanget af seksuelt misbrug vurderer at:


  • Mellem 7,9% og 15,9% af piger under 18 år har oplevet seksuelt misbrug.
  • Mellem 1,6% og 8,0% af drenge under 18 år har oplevet seksuelt misbrug.

Vi tror desværre, at rigtig mange overgreb stadig forbliver hemmeligholdte, og at det reelle antal af børn, der bliver udsat for seksuelt misbrug, som følge af denne hemmeligholdelse måske er endnu større.Viborg nyheder
_
_