_Velkommen til Viborg afdelingen


Du finder os i:

De Frivilliges Hus

Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

Kvisten Viborg har lokaler til rådighed i Holstebro, Viborg, Silkeborg, Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Randers og Bjerringbro.


Viborg afdelingen har eksisteret siden 2006 og er i løbende udvikling.

Kvisten har fået økonomisk støtte fra Holstebro, Viborg, Silkeborg, Skive, Morsø kommuner, PUF-midler fra Socialministeriet, Sirius i Silkeborg samt fra spise- og spillestedet FAR-LAILAS, Torvegade i Skive. Hertil kommer mindre sponsorater til fx. trykning af brochurer mv.
Denne opbakning gør det muligt for Kvisten at tilbyde gruppeforløb og individuelle samtaleforløb for seksuelt misbrugte og pårørende til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb.


Kvisten Viborg lægger stor vægt på oplysning om seksuelt misbrug. Vi bruger derfor ressourcer på informationsmateriale og andet for at udbrede kendskabet til de problematikker, der opstår efter seksuelle krænkelser. Som eksempel kan nævnes, at Kvisten Viborg har arrangeret teaterforestillinger, der sætter fokus på problematikker relateret til seksuelt misbrug. Kvisten Viborg tager gerne ud til foreninger, skoler eller lign. og fortæller om Kvistens arbejde. Disse aktiviteter har alle til formål at oplyse og forbygge.


Jeg er yderst taknemmelig, for den opbakning Kvisten har fået i lokalområderne. Det gælder både dem, der støtter Kvisten økonomisk og de lokale medier, der med deres omtale af Kvistens aktiviteter, alle er med til at udbrede kendskabet til kvistens tilbud og hermed også bidrager til, at flere får hjælp.

Det er mit håb, at du igennem Kvisten må finde den hjælp, du søger.


Lisbeth Høstgaard Møller,
Leder Kvisten Viborg


Gruppe for pårørende

Er du pårørende til en der er krænket seksuelt og er du interesseret i at deltage i en gruppe med andre pårørende, så kontakt os for at blive skrevet op. Gruppens Deltagere kan være mødre, fædre eller søskende til børn, unge eller voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug. Det kan også være kærester/ægtefæller til krænkede.

Gruppens sammensætning afhænger af de henvendelser, ligesom gruppens mødested vil bliver der, hvor tilslutningen er størst.


Brugerbetaling:

Beslutter du dig efter informationssamtalen for at benytte Kvistens tilbud, skal du ved første efterfølgende samtale betale 600 kr. som brugerbetaling til afdelingen. Derefter kan du frit benytte afdelingens tilbud i et år frem. Pengene går blandt andet til supervision og kurser til de frivillige terapeuter, så de får den ballast og vejledning, der er nødvendig for at arbejdet i Kvisten kan holdes på et kvalitativt forsvarligt niveau og fortsat udvikles.Viborg nyheder
_
_