Menu

Velkommen til Kvisten

Her kan du få psykoterapeutisk behandling eller rådgivning, hvis du har været udsat for seksuelle overgreb i din opvækst. Vi er en landsdækkende organisation med frivillige behandlere med en baggrund i psykoterapi, så vi kan tilbyde dig et forløb uanset hvor du bor.

Kvisten tilbyder psykoterapeutisk behandling til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb inden du fyldte 18 år.

Gruppeterapi

I et psykoterapeutisk forløb i gruppe møder du andre, som også har oplevet seksuelle overgreb. Vi opretter løbende nye grupper, og vi tilbyder gruppeterapi i flere byer.

 

Individuel terapi

I et individuelt psykoterapeutisk forløb foregår behandlingen mellem dig og din terapeut, hvor I mødes med 1-2 ugers mellemrum af ca. en times varighed. Vi sammensætter forløbene med hensyn til geografiske præferencer, køn mm.

 

Rådgivning

Foruden terapeutiske forløb tilbyder vi en række rådgivningsforløb. Ønsker du nogen at tale med her og nu, eller er vores (gratis) muligheder for rådgivning mere relevant for dig? Læs om Telefonrådgivning, Træf, Pårørenderådgivning eller Ungerådgivning.

Frivillige behandlere

Kvistens behandlings- og rådgivningstilbud drives af frivillige psykoterapeuter og psykologer med specialisering i psykoterapi fra hele landet. Kurser, supervision og faglig sparring er væsentlige for at kunne fastholde et højt fagligt niveau og et attraktivt frivilligmiljø.

 

Senfølger

Oplevelser af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan give dig alvorlige senfølger, også når du er voksen. Det er både sociale, mentale, psykiske og fysiske vanskeligheder.

Frivillig

Kvistens behandling varetages af frivillige, så uden frivillige – ingen Kvisten. Vi leder altid efter terapeuter med den rette baggrund til at indgå i vores behandlerkorps.

Taskforce

Kvistens Taskforce består af mænd og kvinder, der på egen krop har kæmpet for at finde livskvalitet trods senfølger efter seksuelle overgreb. De holder oplæg i hele landet.

Fagperson

Savner du som fagperson viden om senfølger efter seksuelle overgreb i dit møde med borgeren? Vi klæder dig og dine kolleger på til samtalen og har behandlingstilbud til borgeren.

Hvem er vi i Kvisten?

Kvisten er en landsdækkende social organisation (NGO), der i 25 år har tilbudt psykoterapeutisk behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. I dag råder vi over en håndfuld forskellige behandlings- og rådgivningsmuligheder for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, pårørende, unge og sparring til fagpersoner.

Terapien og rådgivningen varetages af frivillige behandlere, der alle har en godkendt uddannelse som psykoterapeut eller som psykolog med specialisering i psykoterapi. Ved udgangen af 2023 tæller vi 92 frivillige behandlere.

Kvistens Taskforce består af tidligere brugere af Kvistens tilbud, og de turnerer rundt i landet med gratis oplæg om livet med senfølger og kampen for at (gen)finde fodfæstet. De ønsker at bryde tabuer om seksuelle overgreb og inspirere flere til at søge hjælp.

Kvistens udgangspunkt er, at vi kæmper for tilgængelighed til behandling af høj faglig kvalitet for alle voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten uanset bopæl. Medlemmer betaler 600 kroner årligt for et psykoterapiforløb