“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Behandlingstilbud

Kvisten tilbyder psykoterapi i gruppe eller individuelt til dig, der har været udsat for seksuelle overgreb, inden du fyldte 18 år. Vi tilbyder også rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom.

Hvis du har været udsat for seksuelle overgreb, kan du have behov for at tale om det. Kvisten tilbyder psykoterapi i gruppeforløb eller individuelle forløb til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, der er foregået, inden du fyldte 18 år. Vi tilbyder også rådgivning til pårørende.

Psykoterapien handler om at blive mødt i det, der har fyldt, naget og styret dit liv i mange år. I forløbet finder du roen i dig selv, og dit selvværd bliver ligeså langsomt genopbygget. De overlevelses- og forsvarsmønstre, du måske har, og som er en naturlig konsekvens af overgrebene, forsvinder i takt med, at helingsprocessen skrider frem.

Helt grundlæggende skal du genfinde din tillid til verden, til andre og ikke mindst til dig selv.

Vi har tavshedspligt

I Kvisten har vi tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt.

Medlemsskab

Du skal være medlem for at benytte Kvistens tilbud.

I Kvisten betaler du et årligt medlemsskab på 600 kr. Når du har betalt kontingentet, er Kvistens terapiforløb gratis for dig.

Betaling for medlemsskab går til den daglige drift af Kvisten, uddannelse og supervision af Kvistens frivillige terapeuter.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.