“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Kvinder

Kvisten tilbyder gratis psykoterapi i individuelle terapiforløb og i grupper til kvinder. Du er velkommen, uanset om du har oplevet ét eller mange seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Overgreb kan ikke gradbøjes, og senfølgerne er de samme.

Seksuelle overgreb mod kvinder

Måske har du det ligesom mange andre kvinder, der henvender sig til Kvisten? Du har gået i årevis uden at fortælle nogen om de overgreb, du har været udsat for. Du føler måske, at det er alt for skamfuldt at fortælle til andre, selv til de nærmeste, selv om det ofte er det, du ønsker allermest. Måske har dit liv været præget af depressioner, stress, fysiske og psykiske sygdomme samt dårlig livskvalitet.

Der er ikke to overgreb, der er ens, og grænsen for, hvad der opleves som en krænkelse eller et seksuelt overgreb er forskellig fra kvinde til kvinde. Den følelse du sidder tilbage med i voksenlivet efter seksuelle overgreb i din barndom og ungdom, er din, og det er den vi tager udgangspunkt i, når vi går i gang med terapien. 

Kvinder, der udsættes for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, oplever kønsspecifikke senfølger – og det er blandt andet dem og din personlige oplevelse, der er genstand for den terapeutiske behandling, og ikke hvorvidt du har en diagnose med.

Få hjælp til at bearbejde senfølgerne

I Kvisten tilbyder vi psykoterapi i enten individuelle samtaleforløb eller i gruppeterapi til kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Gennem psykoterapien får du hjælp til at håndtere dine oplevelser og senfølger efter seksuelle overgreb. Langt de fleste, af de kvinder vi hjælper, får det langt bedre efter et terapiforløb. 

Du kan ikke forvente, at minder om overgrebene forsvinder for bestandigt – det gør de ikke – men du får nemmere ved at tackle dem og leve dit liv.

Kønnene holdes adskilte i grupperne

I de terapeutiske kvindegrupper såvel som den individuelle terapi, arbejder vi med kvindernes kønsspecifikke senfølger.

At adskille køn i behandlingen af senfølger efter seksuelle overgreb giver en særlig mulighed for at kvinderne kan genkende og spejle deres kønsspecifikke problemer i hinanden.

I Kvisten har vi både kvindelige og mandlige terapeuter, der varetager både individuel terapi og gruppeterapi for begge køn.

Rådgivning til pårørende

Er du pårørende til en kvinde, der har været udsat for seksuelle overgreb i sin barndom og ungdom, som nu lever med konsekvenserne i sin hverdag? Læs mere om, hvordan du som pårørende kan få hjælp til at håndtere dine egne følelser og bekymringer, men også til at hjælpe hende.  

Du er også meget velkommen til at tage kontakt til Kvistens telefonrådgivning. Rådgivningen er gratis og anonym.

Træf - Et gratis uforpligtende tilbud til kvinder

  • Kvindetræf er for dig, der har været udsat for seksuelle overgreb, før du fyldte 18 år, og som savner nogle at dele erfaringer med. Til træf kan du møde andre der forstår og ved hvad det vil sige, at have været udsat for overgreb.

    Det er gratis at deltage i kvindetræf, og du kan være helt anonym, for vi registrerer ikke, hvem der kommer og går. 

  • Du kan komme til kvindetræf i Viborg, Herning, Nørresundby, Køge, København og til fællestræf i Thisted.

    Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente at få psykoterapi til kvindetræf.

Myter om seksuelle overgreb

  • Hvis et barn føler sig seksuelt ophidset eller får orgasme under overgrebet, betyder det, at hun selv var en villig deltager. Forkert! Der er et asymetrisk forhold mellem barn og voksen. Piger/kvinder kan reagere på stimuli ( nervesystemet reagerer også selvom personen var bedøvet).
  • Børn, der udsættes for seksuelle overgreb, vil senere selv udsætte andre for overgreb. Forkert!
  • Seksuelle overgreb på børn udføres kun af voksne. Forkert! Mange overgreb foretages af andre børn, jævnaldrende såvel som større børn.

Solveig, 46 år fra Karup

“Jeg var på afgrundens rand og klar til at tage mit eget liv, før jeg startede ved Kvisten. Jeg var dybt traumatiseret. Ved Kvisten har jeg været igennem et forløb, hvor jeg fik styr på mine følelser, og jeg kan forholde mig til de ting, jeg har været udsat for. Det har gjort, at jeg har fået livslysten tilbage. Det var et comeback til livet.

I dag kan jeg stå op om morgenen og være glad og tilfreds. Jeg formår at sige fra og til, og jeg har ikke længere kaos i mit hoved. Jeg har tidligere fået medicin for depressioner, det får jeg ikke i dag. Jeg er klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, det var jeg ikke for to år siden.

Jeg bed i det sure æble og opsøgte hjælp, for jeg kunne ikke klare det alene. Hvis jeg ikke havde fået hjælp ved Kvisten, havde jeg ikke været her i dag”.