“Det er en stor oplevelse at møde andre, der helt præcist forstår, hvad det er, man har været igennem.”

-Kurt, 67 år fra Randers

Mandetræf

– et gratis tilbud til mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb

Her på siden finder du information om Kvistens mandetræf i Aarhus, Lyngby og online. Du kan også læse, hvem mandetræf henvender sig til, hvor du finder det, og hvornår det foregår. Du finder også kontaktoplysninger på tovholderne for mandetræf.

Mandetræf et gratis, anonymt og uforpligtende tilbud

Mandetræf er for dig, der har været udsat for seksuelle overgreb i din barndom og ungdom, og som savner nogle at dele erfaringer med. Det er gratis at deltage i mandetræffet, og du kan være helt anonym, for vi registrerer ikke, hvem der kommer og går. Det er helt uforpligtende at deltage i mandetræf: Du kommer, når det passer dig.

Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente at få psykoterapi til Mandetræf.

Hvem kan deltage i mandetræf?

Mandetræf henvender sig til mænd over 18 år, der har det ene til fælles, at vi har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Du er velkommen, uanset om du:

  • gerne vil snakke med andre, der også har været udsat for seksuelle overgreb
  • vil høre, hvordan andre tackler de senfølger, der ofte dukker op efter overgreb
  • overvejer at gå i psykoterapi og gerne vil høre om andres erfaringer
  • venter på at komme i behandling og gerne vil tale med nogle, mens du venter, eller
  • vil have et netværk, efter du har været i psykoterapi i Kvistens mandegrupper

Ingen adgang for kvinder

Mandetræf er for mænd over 18 år, og der er ingen adgang for kvinder. Det betyder, at vi kan tale mere frit med hinanden om de erfaringer, oplevelser, tanker og reaktioner, vi har med os, og at der opstår tillid og tryghed mellem os.

Hvem står for mandetræffet

Mandetræf ledes af to mænd. Den ene har personlige erfaringer med at håndtere senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Den anden er en af Kvistens behandlere, som har erfaring i at arbejde med mennesker med traumer.
Læs mere om, hvad senfølger efter seksuelle overgreb er

Hvad foregår der til et mandetræf?

Det er frivilligt, om du har lyst til at fortælle om de overgreb, du har været udsat for. Vi tager altid en kort snak om, hvordan vi hver især har det for tiden. Nogle gange tager vi udgangspunkt i et tema, der kommer op eller vi sætter lidt undervisning på programmet.

Du er velkommen til at ringe til Mandetræffets kontaktpersoner og høre mere om, hvad mandetræf er, og hvad der foregår på vores møder.

Hvad er fællestræf?

I Thisted afholder Kvisten som noget nyt et fællestræf. I denne type af træf, er alle velkomne uanset køn. Rammerne er sat på lige vilkår som mande- og kvinde-træf, men hvor der ikke skelnes mellem køn. Det vil sige, at Fællestræf henvender sig til mænd, kvinder og andre kønsidentiteter over 18 år, der har det ene til fælles, at de har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. 

Tilbuddet er gratis og anonymt. 

Online mandetræf

Mandetræffet er online hver torsdag i ulige uger kl. 17-19. Du kan deltage, uanset hvor i landet du bor. Der er max. 10 deltagere pr. gang.

Tovholdere er Kurt Kyed (personlig erfaring) og Carsten Hjorth (psykoterapeut).

Tilmelding er nødvendig og skal ske på tlf. 88 44 81 42, mandag-torsdag kl. 10.00-14.00. Inden træffet modtager du et link på mail til at deltage i træffet på den virtuelle platform Whereby.com.

Mandetræf i Lyngby

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby

Hver onsdag i ulige uger kl. 17-19.

Tovholdere er Jens Mortensen (personlig erfaring) og Henrik Ølgaard (psykoterapeut).

Kontaktperson: Henrik Ølgaard, mail: henrik.olgaard@gmail.com, telefon: 20 36 04 56

Mandetræf i Aarhus

Kvisten Aarhus, Mejlgade 71, 1. th., 8000 Aarhus C

Hver torsdag i lige uger kl. 17-19.

Tovholdere er Kurt Kyed (personlig erfaring) og Jesper Brandt (psykoterapeut).

Kontaktperson: Kurt Kyed, mail: til@kurtkyed.dk – tlf. 30 51 69 80.

Fællestræf i Thisted

Adresse: Plantagehuset – “Cafémødelokalet” Plantagevej 18, 7700 Thisted

Mødetid: Mandage i lige uger fra kl. 17.00-19.00. 
Opstart 14/11-2022

Tovholder: Ole Jensen (erfaringsbaseret) og Dorthe Meldgaard Madsen (psykoterapeut)

Har du spørgsmål, så kontakt: Jesper@kvistene.dk

Bemærk: Fællestræf er et tilbud til alle, uanset køn. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.