Menu

Seksuelle overgreb

Hvad er et seksuelt overgreb?

Der findes forskellige definitioner af, hvad seksuelle overgreb og krænkelser er. Ofte bliver begrebet brugt som en samlet betegnelse for overgreb, når man taler om f.eks. incest, seksuel krænkelse, seksuelt misbrug og -vold. Begrebet ‘seksuelle overgreb’ er derfor bredt.

Sådan defineres et seksuelt overgreb

Socialstyrelsens Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn (SISO) anvender en bred definition af seksuelle overgreb:

  • Den voksne udnytter et barns tillid
  • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet
  • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til
  • Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd
  • Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral

Forskellige typer af seksuelle overgreb

Overgreb findes i utallige konstellationer og situationer. Sundhedsstyrelsen inddeler seksuelle overgreb i følgende kategorier:

  • Uden fysisk kontakt mellem barnet/den unge og krænkeren.
  • Med fysisk kontakt mellem barnet/den unge og krænkeren.
  • Samleje/indtrængen eller forsøg herpå, som påtvinges barnet/den unge.
  • Overgreb på sociale medier. Børneporno, deling af nøgenbilleder, hævnporno, internetkontakt mellem barn og krænker.

Kvisten gradbøjer ikke seksuelle overgreb

Grænsen for, hvad der opleves som en krænkelse, er individuel. Har du en oplevelse af at være krænket, kan det ikke gradbøjes.

Den oplevelse, der traumatiserer det ene menneske, påvirker måske knap nok det andet. Det er følgerne af de seksuelle krænkelser, som vi arbejder psykoterapeutisk med i Kvisten.

I Kvisten tager vi tager udgangspunkt i lige præcis det, som du, som klient, oplever står i vejen for, at du trives og kan fungere i din tilværelse. Udgangspunktet for din behandling i Kvisten er dermed ikke, om du kommer med en diagnose.

 

Læs også om

Kontakt os

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til Kvistens tilbud, er vores telefon 88 44 81 41 åben fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-14

Har du været udsat for seksuelle overgreb?

Kvisten tilbyder psykoterapeutisk behandling og rådgivning til voksne over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen (under 18 år).

Du er velkommen til at kontakte vores anonyme telefonrådgivning