Menu

Taskforceoplæg

Kvistens Taskforce spreder viden og afliver myter om seksuelle overgreb

Kvistens Taskforce består af frivillige tidligere brugere – både mænd og kvinder – fra hele landet. De spiller en vigtig rolle i opsporing og information om muligheder for at få hjælp til voksne, der har oplevet seksuelle overgreb, inden de fyldte 18 år.

Tidligere brugere – ambassadører for Kvisten

En brugergruppe har siden 2015 været Kvistens frivillige ambassadører i Kvistens Taskforce. I 2022 består Taskforce af 12 frivillige. Alle har de været udsat for et eller flere seksuelle overgreb i deres barndom og ungdom, og har oplevet senfølger af overgrebene.

Opspore, sprede viden og aflive myter

Kvistens Taskforce arbejder for aftabuisere senfølger efter seksuelle overgreb, bryde tavsheden om seksuelle overgreb og aflive de myter, der klæber til mænd og kvinder, der har oplevet overgreb. Myter som kan være med til at stigmatisere og fastholde ofrene i en udsat situation.

Oplæg og dialog med Kvistens Taskforce

Til oplæg og dialog med Kvistens Taskforce møder du to-tre af os, der selv har været udsat for seksuelle overgreb, og du møder en psykoterapeut. Til sammen formidler vi både personlige erfaringer, faglige aspekter og den viden, som Kvisten har om at hjælpe voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Hvem holder Taskforce oplæg for

Fagpersoner, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i deres arbejde i f.eks. social- og behandlingspsykiatri, rusmiddelcentre, børn- og familieafdelinger, jobcentre, væresteder mm.

Alle med interesse for problematikken om senfølger efter seksuelle overgreb, f.eks. pårørende, familie, venner og dig der har været udsat for seksuelle overgreb i foreninger, frivilligcentre, sundhedshuse, væresteder, biblioteker mm

Baggrunden for Kvistens Taskforce

Kvistens Taskforce blev oprindelig dannet som en del af et mandeprojekt i 2014. Dengang var blot fem procent af henvendelserne til Kvisten fra mænd. Takket være Taskforce’ indsats for at opspore og synliggøre senfølger efter seksuelle overgreb og muligheder for behandling, udgjorde mænd i 2019 en tredjedel af alle i behandling i Kvisten. I 2021 var hver femte i behandling en mand.

De fire initiativtagere til Kvistens Taskforce var Kurt Kyed, Niels Thomassen, Lars Schjøtler og Kim Hvidberg.

Kontakt os

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til Kvistens tilbud, er vores telefon 88 44 81 41 åben fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-14

Ønsker du et oplæg?

 

Ønsker du et oplæg med Kvistens Taskforce på din arbejdsplads eller i det lokale frivilligcenter, sundhedshus, værested, loge, bibliotek eller lignende, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Jesper Brandt er koordinator for Taskforcen og han kan kontaktes på:

Telefon: 54 55 25 57 – eller send en besked på jesper@kvistene.dk

Feedback på oplæg med Taskforce

Har du været til et oplæg med eller har I haft besøg af Kvistens Taskforce på din arbejdsplads? Så vil vi være meget taknemmelige for at få din feedback på din oplevelse. Klik her og udfyld et lille spørgeskema eller scan nedenstående QR kode – det tager kun 5 minutter

: