GRÆNSELØST.DK – En ny digital platform til unge om seksuelle grænser
Platformen bidrager til at forebygge de alvorlige konsekvenser, der kan være forbundet med at få overskredet sine seksuelle grænser.

“Ingen skal kæmpe alene med senfølger efter seksuelle overgreb”

Kvinder

Kvisten har en række gratis tilbud til dig som kvinde, der har været udsat for seksuelle overgreb, inden du blev 18 år. Det er psykoterapi individuelt eller i kvindegruppe, telefonrådgivning og kvindetræf.

Mænd

Er du mand og har du været udsat for seksuelle overgreb, inden du blev 18 år, er der hjælp at hente i Kvisten. Vi har tilbud om terapi individuelt eller i mandegrupper, telefonrådgivning og mandetræf.

Unge

Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om? Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser? Kvistens rådgivning til unge er måske noget for dig.

Støt os

Du kan være med til at gøre en forskel for voksne, der har brug for hjælp til at bearbejde oplevelser med seksuelle overgreb, som de var udsat for i opvæksten. Se hvordan du kan støtte Kvisten.

Senfølger

Oplevelser af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan give dig alvorlige senfølger, også når du er voksen. Det er både sociale, mentale, psykiske og fysiske vanskeligheder.

Frivillig

Uden frivillige – ingen Kvisten. Vi passer godt på dig som frivillig, så du kan hjælpe vores brugere til at få det bedre. Som frivillig får du et fagligt fællesskab og gratis efteruddannelse og supervision.

Taskforce

Kvistens Taskforce af tidligere brugere står for formidling om at have senfølger efter seksuelle overgreb og Kvistens arbejde. Vi holder oplæg for fagpersoner, senfølgeramte og pårørende.

Fagperson

Savner du som fagperson viden om senfølger efter seksuelle overgreb i dit møde med borgeren? Vi klæder dig og dine kolleger på til mødet og har behandlingstilbud til borgeren.

“Det er først, da jeg kommer i terapi i Kvisten, at jeg får en sammenhæng mellem mit vanskelige liv og det, jeg har været udsat for, og der kommer ord på: senfølger” .

Ole sætter i videoen ord på de vanskeligheder, som han har haft gennem sit liv med alkoholmisbrug, depression, angst, flashback, søvnløshed og kropslig uro.

Ole er med i Kvistens Taskforce.

Ingen skal kæmpe alene med senfølger efter seksuelle overgreb

Kvisten tilbyder terapi til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Kvisten er en landsdækkende social organisation (NGO), der i 2022 er aktiv i ca. 44 kommuner i Danmark. Det er gratis at få terapi og rådgivning i Kvisten. Terapi og rådgivning varetages af frivillige, der alle har enten en godkendt psykoterapeutisk uddannelse eller er psykolog og specialiseret i psykoterapi.

Kvisten er finansieret af fonde, støttepuljer, §18 midler fra kommuner samt donationer fra virksomheder og private. Fra 2021 er Kvisten på Finansloven med årlig bevilling på 2,5 mio. kr.