“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Individuelt terapiforløb

Hvis du har senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb, inden du fyldte 18 år, kan du have behov for at bearbejde dine oplevelser.

Kvisten tilbyder individuelle forløb med psykoterapi til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb inden du fyldte 18 år.  Det er en frivillig, uddannet psykoterapeut eller psykolog med specialisering i psykoterapi, der står for din behandling. 

Efter den første kontakt pr. telefon eller mail vil et terapiforløb typisk starte med en indledende samtale mellem dig og en af Kvistens frivillige behandlere, hvor I sammen kan finde ud af, om Kvistens tilbud er det rigtige for dig. 

En individuel terapi-session varer ca. en time og foregår typisk hver eller hver anden uge, og et behandlingsforløb kan strække sig over en til flere måneder efter behov og aftale.

I Kvisten har vi både kvindelige og mandlige terapeuter, der varetager terapien. Du må gerne foretrække en behandler af et bestemt køn. 

Er du interesseret i individuel terapi?

Medlemskab

I Kvisten betaler du et årligt medlemskab på 600 kr. Når du har betalt kontingentet, er Kvistens terapiforløb – individuelt og gruppeterapi – gratis for dig. 

Betaling for medlemskabet går til den daglige drift af Kvisten og til supervision og supplerende uddannelse af vores terapeuter,
så du er garanteret en høj faglighed i dit forløb.  

Straksforløb

Straksforløb i Kvisten er et intensivt psykoterapeutisk forløb af ti sessioner for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. 

Et straksforløb kan startes op inden for 1-2 uger efter visitationen. Alle kan købe et straksforløb. Prisen for 10 sessioner er 10.500 kr. 

Før jeg fik hjælp ved Kvisten, var jeg om bord på et kørende tog, som jeg ikke kunne stoppe. Jeg mærkede ikke følelserne, før det var for sent, og jeg vendte vreden mod dem, der var mig nærmest. I dag kan jeg bedre kontrollere mine følelser og forstå, hvad der sker.

Nina, 33 år fra Silkeborg