Menu

Særlig indsats for mænd og deres relationer

Mænd er en ofte overset offergruppe i statistikkerne for seksuelle overgreb. Mange er ikke klar over, at ca. en femtedel af børn, der udsættes for seksuelle overgreb, er drenge. Måske af den årsag er mange mænd tilbageholdende med at opsøge hjælp for deres senfølger. Det går hårdt ud over dem selv – og risikerer at slide på deres relationer og deres pårørende.

 

I en kampagne rejser Feldballe Film & TV et tiltrængt fokus på mænd som offergruppe, og Kvisten har bidraget med faglig sparring og et unikt indblik i mænd i behandling. Helt tæt følger man Nis, Martin og Kurt, som sammen med deres familie, ægtefolk og kollegaer, sætter ord på, hvordan det er at være mand – og være pårørende til en mand – der har været udsat for seksuelle overgreb i opvæksten. Mændene deler ærligt ud af deres op- og nedture i og udenfor terapirummet og gør deres bedste for at give deres råd til andre i samme situation. Sammen med deres pårørende guider de til, hvordan du kan være der for manden uden at miste dig selv.

– Mine forældre blev skilt, da jeg var ca. tre år. Min mor var en del sammen med nogle mænd, som hun kendte fra sin tid på lærerseminariet. De drak rigtig meget, når de var sammen. En af mændene begik overgreb mod mig på mange måder, både fysisk og seksuelt. Der har jeg været omkring fire-fem år. (uddrag fra en fortælling på sitet)

Kampagnematerialet er frit tilgængeligt på sitet https://maend-seksuelleovergreb.dk/ hvor man kan finde en række korte dokumentarfilm, spots, fiktionsfilm og skriftligt materiale, der skal hjælpe til at besvare tvivlsspørgsmål og række ud til mænd, der kan spejle sig i kampagnes deltagende. Siden henvender sig også til fagpersoner i kommuner, behandlingscentre, organisationer m.fl. Materialerne giver dig faglig viden, inspiration og redskaber til at møde og støtte mænd udsat for overgreb og deres pårørende i udredning, behandling, visitation eller i andre faglige sammenhænge.

Vil du vide mere?

Der er udviklet kampagnemateriale, hvor man kan finde en række korte dokumentarfilm, spots, fiktionsfilm og skriftligt materiale, der skal hjælpe til at besvare tvivlsspørgsmål og række ud til mænd, der kan spejle sig i kampagnes deltagende