Menu

Om organisationen

Velkommen til Kvisten

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år.

Hovedorganisationen Kvisten blev stiftet i 1998 på frivilligt initiativ og drives fortsat hovedsageligt af frivillige kræfter. Kvisten er et landsdækkende tilbud, og er i 2023 aktiv i 48 kommuner i hele Danmark.I 2023 fejrede Kvisten sit 25-års jubilæum. Du kan læse Jubilæumsskriftet 2023 her. Kvisten er finansieret af fonde, støttepuljer, §18 midler fra kommuner samt donationer fra virksomheder og private. Derudover har Kvisten siden 2021 været på Finansloven

Vi tilbyder:

  • individuel terapi og gruppeterapi (psykoterapi)
  • åben og anonym telefonrådgivning
  • onlinerådgivning til pårørende
  • rådgivning til unge fra 15-30 år
  • åbne mandetræf og kvindetræf.

For at modtage gratis terapi, skal du være medlem af foreningen Kvisten. Medlemsskabet koster 600 kr. pr. løbende 12 måneder. Medlemsskabet betales ved opstart i terapi.

De frivillige, der varetager psykoterapeutisk behandling og rådgivning, har alle en godkendt psykoterapeutisk uddannelse eller er uddannet psykolog med specialisering i psykoterapi.

Til fagpersoner i kommuners jobcentre, rusmiddelcentre, socialpsykiatri og børn- og familieafdelinger, regionernes behandlingspsykiatri, kriminalforsorgen, forsorgshjem og andre organisationer tilbyder Kvisten faglig sparring, oplæg, temadage mv. for professionelle, der møder målgruppen i deres arbejde.

Kvistens strategi

Kvistens bestyrelse har med input fra Kvistens frivillige behandlere og Taskforce udarbejdet en overordnet strategi for Kvistens virke 2020-2023.

Kvistens vision er:  “Ingen skal kæmpe alene med senfølger efter seksuelle overgreb”.
Du kan læse mere om Kvistens mission og målsætninger her (PDF):
Kvistens strategi 2020-2023

Kvistens værdigrundlag

I Kvisten arbejder vi ud fra forskellige psykologiske tilgange, hvor der tages højde for den enkelte klient.

Relationen mellem terapeut og klient er afgørende for et godt terapeutisk forløb. Grundlæggende arbejder vi ud fra en ressource- og udviklingsorienteret tilgang, hvilket vægtes at finde sted inden for en ramme af tillid, respekt, rummelighed og accept.

Kvistens terapeuter skal have en anerkendt terapeutisk uddannelse, ligesom vi prioriterer højt, at terapeuterne besidder og løbende tilegner sig faglig viden inden for området. Dette sker via skræddersyede kurser og gruppesupervision ved eksterne supervisorer samt gennem et bredt og opdateret litteraturkendskab, erfaringsdeling og faglig sparring.

Vi tager kun sager, som vi føler os kompetente til, men hjælper gerne med at finde andre relevante tilbud.

Alle i Kvisten er underlagt den normalt gældende tavshedspligt på området.

Kvistens årsrapport

Jf. ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet” skal organisationer, der modtager driftstilskud, offentliggøre årsrapporter fra og med regnskabsåret 2020 på deres egne hjemmesider.

Kravet om offentliggørelse af driftstilskudsmodtagernes årsrapporter gælder for organisationer, foreninger m.v., der modtager et eller flere driftstilskud fra Socialstyrelsen. Kravet gælder også for organisationer, der modtager driftstilskud i en tidsafgrænset periode.

2022 1974 Årsrapport-underskrevet 

2021 1974 Årsrapport-underskrevet

2020_1974_Årsrapport, underskrevet

Generalforsamling 2024

Kvistens generalforsamling afholdes søndag den 17. marts 2024 kl. 10.00 på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

Hvem kan henvende sig?

  • Alle over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år, eller har en følelse af, at deres grænser er blevet overskredet på en seksuel måde
  • Pårørende til seksuelt misbrugte
  • Professionelle der møder målgruppen i deres arbejde
  • Andre der er interesserede i information, foredrag eller lignende.

Find kontaktinfo her