Menu

Fælleskab og strategi

Som behandler i Kvisten arbejder du intenst med en sårbar målgruppe, der ofte er dybt berørte af deres traumer og barske gengivelser af seksuelt misbrug. Det stiller store krav til dig som behandler og som menneske. Vi lægger vægt på at sikre, at du altid mærker, at du har en stærk organisation i ryggen, så du ikke står alene i dit arbejde. Vi garanterer adgang til:

  • Supervision med reflekterende teams
  • Efteruddannelse i Kvisten Akademi
  • Et stort fagligt fællesskab med de andre frivillige
  • Faglig sparring med terapeutkolleger og koordinatorer

De eksklusive kurser og programmer i Kvisten Akademi er tilrettelagt den psykoterapeutiske behandling i tre fokusområder: Traumebehandling, seksualitet og gruppeterapi.

Kvisten Akademi er den samlede betegnelse for alle  vores kurser, efteruddannelser og supervisionsmulighederkan. Her kan I løbende udvikle jeres kompetencer, øge jeres viden og få en fælles referenceramme for behandling og rådgivning af voksne med senfølger fra overgreb i barn- og ungdom. Vedligeholdelsen af et højt fagligt niveau er med til at sikre, at både klienter og behandlere får de bedste betingelser for at trives og lykkes i Kvisten. Alle behandlingsforløb tager afsæt i borgerens ønsker og der tages hensyn til at borgernes senfølger kan variere i sværhedsgrad og medføre forskellige belastningsgrader og støttebehov. 

Som behandler i Kvisten træder du ind i et unikt og blomstrende fællesskab, der jævnligt holdes ved lige igennem Kvisten Akademi, supervision og via den faglige sparring mellem koordinator og behandler. Derudover afholder vi tilbagevendende fysiske frivilligmøder, hvor vi får sat ansigt på vores kollegaer og mødes i en social sammenhæng, ligesom vi én gang årligt mødes på tværs af hele organisationen med ansatte, frivillige i Taskforcen, behandlerne til et årsmøde afholdt over en weekend i foråret. 

Løbende forbedring af mulighederne som behandler 

Som organisation er det vores fornemmeste opgave at understøtte den uvurderlige indsats, I som behandlere yder for at hjælpe målgruppen. Gennmem en særskilt frivilligstrategi har vi kontinuerligt fokus på at udvikle trivslen og sætte de bedste mulige rammer for jeres arbejde. Frivilligestrategien sætter fokus på fire temaer:

  • Øge frivilliges engagement og tilfredshed
  • Sikre fortsat mulighed for kompetenceudvikling
  • Rekruttering af nye frivillige
  • Udbrede kendskabet til Kvisten som frivilligorganisation

Som frivillig skal du mærke, at døren altid er åben for dialog og inputs til udvikling af betingelser og vilkår. Med regionslokale koordinatorer har vi gode betingelser for at tage imod løbende sparring og inputs til forbedring af trivsel, motivation og tilfredshed. Vi præsenterer løbende fokuspunkter, der skal være med til at sikre den høje kvalitet i den psykoterapeutiske behandling og for at fastholde Kvistens position som en attraktiv organisation at være frivillig i og sætter stor pris på at mærke engagement, vilje og opbakning til Kvistens forskellige aktiviteter fra jer – både fysisk såvel som på sociale medier.

 

Kontakt os

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til Kvistens tilbud, er vores telefon 88 44 81 41 åben fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-14

Sådan bliver du frivillig

Vi søger frivillige behandlere over hele landet. Et grundlæggende princip i Kvisten er, at du arbejder i den kommune, hvor du selv bor. På den måde kan Kvisten være så tæt på den enkelte bruger som muligt.

Kontakt frivilligkoordinatoren i dit område og hør mere:

Region Nordjylland
Tina Landbo, tlf. 54 34 25 67

Region Midtjylland
Anette C. Jessen, Tlf. 61 66 72 57

Region Syddanmark
Anke Herlev, Tlf. 93 63 50 57

Region Sjælland
Peter Jørgensen, Tlf. 61 68 73 57

Region Hovedstaden
Cecilie Bjørk, Tlf. 54 55 34 77