Menu

Faglig sparring

Kvistens tilbud – for fagpersoner

 

Møder du voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i dit arbejde, og savner du viden om, hvordan du hjælper borgeren bedst muligt?

Hvis der ikke tages højde for borgerens senfølger i den kommunale indsats, kan det i yderste konsekvens betyde, at borgen ikke får den rette hjælp og støtte og at indsatsen slår fejl. 

Kommunerne har ansvar for at hjælpe borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Den forpligtelse gælder også for personer, der har behov for støtte på grund af deres senfølger. Vi kan henvise til Socialstyrelsen, der guider til hjælp for borgere med senfølger inden for servicelovens paragraffer. 

Tag gerne fat i os, hvis du har brug for yderligere faglig sparring, er interesseret i temadage, oplæg og eller netværksmøder for dig som fagperson. 

Faglig sparring til dig om mødet med seksuelt misbrugte

  • Faglig sparring til fagpersonale, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i deres arbejde.
  • Beskæftigelsesrettede samtaler til borgere tilknyttet jobcentre.

Straksforløb

Alle har mulighed for at købe et straksforløb i Kvisten. Prisen for de 10 sessioner er 10.500 kr.

Straksforløb i Kvisten er et intensivt psykoterapeutisk forløb af ti individuelle sessioner for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Forløbet har fokus på de udfordringer, som senfølgerne skaber for borgeren i forhold til at være på arbejdsmarkedet, gennemføre en uddannelse, løfte forældrerolle mv.

For at komme i straksforløb skal borgeren ringe til vores visitation og blive visiteret.

Et straksforløb kan startes op inden for en uge efter visitation hos Kvisten.

Gruppeforløb

Kvisten tilbyder forløb med gruppeterapi til voksne borgere med senfølger efter seksuelle overgreb. Der kan være 5-7 deltagere i en gruppe. Har I selv eller sammen med en anden organisation brug for at hjælpe flere borgere, så kontakt Kvisten for at høre nærmere.

Kontakt os

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til Kvistens tilbud, er vores telefon 88 44 81 41 åben fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-14