Menu

Senfølger

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig senere i livet. De er en følge af, at du har været udsat for overgreb i barndommen eller ungdommen.

Omkring 60-80 procent af dem, som beretter om seksuelle overgreb i barndommen, har eller vil udvikle senfølger (jf. Socialstyrelsen, 2013: Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb – Sociale indsatser, der virker).

Hvad dækker senfølger over?

Senfølger er en samlet betegnelse for både følelsesmæssige, sociale, seksuelle, psykiske og fysiske vanskeligheder, der er opstået som konsekvens af seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Du har måske slet ikke selv været klar over, at dine vanskeligheder i livet kan adresseres til de seksuelle overgreb, du har oplevet. Det er noget af det, vi i Kvisten hjælper dig med at blive bevidst om og bearbejde.

Lever du med konsekvenserne efter et seksuelt overgreb?

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi har stor erfaring med netop at hjælpe personer gennem konsekvenserne, de oplever efter et seksuelt overgreb.

Et seksuelt overgreb er en traumatiserende hændelse, som for langt de fleste skal bearbejdes på den ene eller den anden måde. Reaktionerne – og dermed konsekvenserne, der kan opleves som senfølger – vil være forskellige fra person til person og komme til udtryk på forskellige måder.

Ofte vil du opleve flere forskellige facetter af senfølgerne samtidigt. Kan du nikke genkendende til nogle af disse, er du velkommen til at kontakte Kvisten for at få hjælp.

Følelsesmæssige vanskeligheder

Du kan have følelser af skyld og skam over de seksuelle overgreb, og med det følger ofte et lavt selvværd.

Måske har du en fundamental mangel på tillid til andre og oplever et stærkt behov for kontrol. Du kan have svært ved at mærke egne og andres grænser. Du kan have svært ved at sige ‘nej‘ eller ved at godtage andres afvisning eller et ‘nej’. Du kan måske ikke mærke og udtrykke dine egne følelser og behov. Og du kan slås med ensomheds- eller tomhedsfølelse.

Seksuelle problemer

Du kan også opleve at få seksuelle problemer, som følge af at du har været udsat for seksuelt misbrug, da du var barn eller ung:

Du kan have et negativt forhold til din egen krop og have svært ved at være i nære og intime forhold til et andet menneske. Du kan også leve med seksuel afholdenhed – eller det stik modsatte nemlig promiskuitet, hvor du søger ud over “gængse” seksuelle grænser og normer, bliver sex-afhængig eller går ud i prostitution.

Sociale problemer

 • Afhængighed af alkohol, stoffer, medicin, motion, spil eller sex.
 • Problemer med at blive og være forældre og knytte dig til og beskytte dit eget barn
 • Usikker på, hvad der er normalt og unormalt.
 • Svært ved at knytte dig til andre, eller at du knytter dig meget stærkt til andre.
 • Du kan have svært ved at være alene eller at afslutte forhold, som belaster dig.
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Senfølger varierer over tid

Hvilke senfølger du har og omfanget af dem, kan variere med tiden. Er du under særligt pres i en periode af dit liv, kan det være med til at forværre senfølgerne.

Kontakt os

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til Kvistens tilbud, er vores telefon 88 44 81 41 åben fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-14

Fysiske lidelser

Et langvarigt forhøjet psykisk alarmberedskab påvirker kroppens biologiske balance. Derfor kan mange forskellige fysiske sygdomme være senfølger efter seksuelle overgreb, bl.a.:

 • Hyperaktivitet
 • Underlivs- og anale sygdomstilstande
 • Tand- og Kæbeproblemer
 • Muskelspændinger og smerter

Psykiske lidelser

Den psykiatriske diagnose PTSD (Post traumatisk stress forstyrrelse) er en hyppigt forekommende senfølge, hvor nervesystemet har lidt alvorlig overlast. Det kan også medføre:

 • Søvnbesvær – mareridt
 • Flashback – pludselige og livagtige oplevelser af at være tilbage i selve overgrebet igen
 • Angstlidelser
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Grænsepsykotiske diagnoser

 Du kan også have:

 • Selvdestruktive tanker – selvmordstanker
 • Selvdestruktiv adfærd – spiseforstyrrelse, selvskade som f.eks. cutting og selvmordsforsøg