“Den hjælp, jeg har fået i Kvisten, har bare været til UG. Jeg havde aldrig grund til at skamme mig, når jeg var hos terapeuten.”

David (45 år) Aalborg

Frivillige i Kvisten gør et vigtigt arbejde

Uden frivillige – Ingen Kvisten

Kvisten er som frivillig organisation en af de få, der tilbyder psykoterapeutisk behandling til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

I marts 2020 er vi 90 behandlere over hele landet fordelt i 45 kommuner. Hver dag hjælper vi voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, så deres hverdag bliver lettere og mere overskuelig.

Hvad forventer vi af dig som frivillig?

Du skal:

  • tilbyde terapi på frivillig basis ca. 2-3 timer hver uge, svarende til to klienter. Du planlægger selv tiden sammen med klienten.
  • have en godkendt 4-årig psykoterapeutuddannelse eller være psykolog med psykoterapeutisk specialisering.
  • have erfaring i at arbejde med at behandle traumer.
  • deltage i obligatorisk supervision minimum seks gange om året.
  • deltage i efteruddannelse om senfølger og traumebehandling.

Som frivillig behandler i Kvisten må du ikke selv have været udsat for seksuelle overgreb.

Hvad kan du som frivillig forvente af Kvisten?

I Kvisten lægger vi vægt på både at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau i vores behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger. Derfor modtager alle frivillige i Kvisten:

  • Gratis – obligatorisk – supervision,
  • gratis kurser og undervisning,
  • et stort fagligt fællesskab med de andre frivillige.

Sådan bliver du frivillig

Vi søger frivillige over hele landet. Et grundlæggende princip i Kvisten er, at du som frivillig behandler arbejder i den kommune, hvor du selv bor. Det betyder, at Kvisten er så tæt på den enkelte borger som muligt.

Kontakt frivilligkoordinatoren i dit område og hør mere:

Skive, Viborg, Silkeborg, Favrskov, Odder, Aarhus, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Samsø og Skanderborg kommuner og hele Region Nordjylland. Anette C. Jessen, Tlf. 61 66 72 57

Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Horsens og Hedensted kommuner og hele Region Syddanmark. Anke HerlevTlf. 93 63 50 57

Hele Region Sjælland og Region Hovedstaden. Peter JørgensenTlf. 61 68 73 57

Obligatorisk supervision: Alle Kvistens frivillige modtager gratis supervision af professionelle eksterne supervisorer. Som behandler i Kvisten står du over for mennesker med barske oplevelser med seksuelle overgreb i barndommen. Det kræver mental robusthed af dig som behandler. Derfor er supervision nødvendig, både for din egen skyld og for, at vi sammen skaber faglig udvikling i Kvisten gennem refleksion og sparring.

Kurser og undervisning: Som frivillig behandler i Kvisten deltager du løbende i gratis kurser og undervisning i f.eks. senfølger, traumebehandling og seksualitet. Det er vigtigt, at de senfølgeramte kan have tillid til, at de får en god behandling i Kvisten, ligesom det også styrker vores troværdighed over for Kvistens samarbejdspartnere i både offentlige og private organisationer.

Et stort og aktivt fagligt fællesskab

Måske arbejder du meget alene som psykoterapeut eller psykolog med egen klinik? Måske er det svært at holde kontakten med kollegerne fra uddannelsen? Måske savner du nogle at sparre med?

I Kvisten opbygger du et stort og aktivt fællesskab både gennem lokalgrupperne, i supervision, til kurser og på vores halvårlige arrangementer – personalemøder og årsmødet

Der er utroligt mange, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb, og de har virkelig brug for hjælp. Derfor vil jeg som frivillig i Kvisten gerne være med til at gøre livet lettere for nogle mennesker, som virkelig har det svært.

Peter Jørgensen

Frivillig psykoterapeut i Kvisten, Vordingborg

Kvistens tilbud er en gave til de ramte mennesker, fordi de ikke selv kan finansiere behandlingen. Hvis de skal bryde deres mønster, skal de have hjælp. Kvisten gør virkelig en forskel for dem.

Henrik Buskov

Frivillig psykoterapeut i Kvisten, Struer

Mange af os arbejder som selvstændige psykoterapeuter, hvor vi sidder alene og ikke har kolleger i det daglige. Når vi har gruppeterapi, er vi altid to terapeuter, og det er dejligt at have en kollega med i rummet. Det giver øjeblikkelig feedback og sparring på sammenspillet mellem mig og klienterne i gruppen. I Kvisten får vi også løbende supervision, og det er også et fint tilbud.

Marianne Kaufmann

Frivillig psykoterapeut i Kvisten, Viborg