“Den hjælp, jeg har fået i Kvisten, har bare været til UG. Jeg havde aldrig grund til at skamme mig, når jeg var hos terapeuten.”

David (45 år) Aalborg

Frivillige i Kvisten gør et vigtigt arbejde

Uden frivillige – Ingen Kvisten!

Kvisten er som frivillig organisation en af de få, der tilbyder psykoterapeutisk behandling til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

I februar 2022 er vi godt 80 behandlere over hele landet fordelt i 44 kommuner. Hver dag hjælper vi voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, så deres hverdag bliver lettere og mere overskuelig.

Det faglige fællesskab og at gøre en forskel for udsatte voksne er noget af det, som vores frivillige lægger allermest vægt på i deres engagement for Kvistens brugere.

Hvad forventer vi af dig som frivillig?

Du skal:

 • tilbyde terapi på frivillig basis ca. 2-3 timer hver uge, svarende til to brugere. Du planlægger selv tiden sammen med brugeren.
 • have en godkendt psykoterapeutuddannelse eller være psykolog med psykoterapeutisk specialisering.
 • have erfaring i at arbejde med at behandle traumer.
 • deltage i obligatorisk supervision minimum seks gange om året.
 • deltage i efteruddannelse om senfølger og traumebehandling.

Som frivillig behandler i Kvisten må du ikke selv have været udsat for seksuelle overgreb.

Hvad kan du som frivillig forvente af Kvisten?

I Kvisten lægger vi vægt på både at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau i vores behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger. Derfor modtager alle frivillige i Kvisten:

 • Gratis – obligatorisk – supervision,
 • gratis kurser og undervisning,
 • et stort fagligt fællesskab med de andre frivillige,
 • faglig sparring med din frivilligkoordinator.

Sådan bliver du frivillig

Vi søger frivillige behandlere over hele landet. Et grundlæggende princip i Kvisten er, at du arbejder i den kommune, hvor du selv bor. På den måde kan Kvisten være så tæt er så tæt på den enkelte bruger som muligt.

Kontakt frivilligkoordinatoren i dit område og hør mere:

Region Nordjylland og østlige Region Midtjylland: Skive, Viborg, Silkeborg, Favrskov, Odder, Aarhus, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Samsø og Skanderborg kommuner:

 • Anette C. Jessen, Tlf. 61 66 72 57

Region Syddanmark og vestlige Region Midtjylland i: Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Horsens og Hedensted kommuner:

 • Anke Herlev, Tlf. 93 63 50 57

Region Sjælland og Region Hovedstaden: 

 • Peter Jørgensen, Tlf. 61 68 73 57

Obligatorisk supervision

Alle Kvistens frivillige modtager gratis supervision af professionelle eksterne supervisorer.

Som behandler i Kvisten står du over for mennesker med barske oplevelser med seksuelle overgreb i barndommen. Det kræver mental robusthed af dig som behandler. Derfor er supervision nødvendig.

Supervision er derfor både for din egen skyld og for, at vi sammen skaber faglig udvikling. Det sker gennem refleksion og sparring, så vi sikrer kvalitet i behandlingen til Kvistens brugere.

Kurser og undervisning

Kurser og undervisning: Som frivillig behandler i Kvisten deltager du løbende i gratis kurser og undervisning i f.eks. senfølger, traumebehandling og seksualitet.

Det er vigtigt, at de senfølgeramte kan have tillid til, at de får en god behandling i Kvisten, ligesom det også styrker vores troværdighed over for Kvistens samarbejdspartnere i både offentlige og private organisationer.

Læs om Kvistens efteruddannelse og kurser i Folder Kvisten Akademi (PDF)

Et stort og aktivt fagligt fællesskab

Måske arbejder du meget alene som psykoterapeut eller psykolog med egen klinik? Måske er det svært at holde kontakten med kollegerne fra uddannelsen? Måske savner du nogle at sparre med?

I Kvisten opbygger du et stort og aktivt fællesskab både gennem lokalgrupperne, i supervision, til kurser og på vores halvårlige arrangementer – personalemøder og årsmødet

Der er utroligt mange, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb, og de har virkelig brug for hjælp. Derfor vil jeg som frivillig i Kvisten gerne være med til at gøre livet lettere for nogle mennesker, som virkelig har det svært.

Peter Jørgensen

Frivillig psykoterapeut i Kvisten, Vordingborg

Kvistens tilbud er en gave til de ramte mennesker, fordi de ikke selv kan finansiere behandlingen. Hvis de skal bryde deres mønster, skal de have hjælp. Kvisten gør virkelig en forskel for dem.

Henrik Buskov

Frivillig psykoterapeut i Kvisten, Struer

Mange af os arbejder som selvstændige psykoterapeuter, hvor vi sidder alene og ikke har kolleger i det daglige. Når vi har gruppeterapi, er vi altid to terapeuter, og det er dejligt at have en kollega med i rummet. Det giver øjeblikkelig feedback og sparring på sammenspillet mellem mig og klienterne i gruppen. I Kvisten får vi også løbende supervision, og det er også et fint tilbud.

Marianne Kaufmann

Frivillig psykoterapeut i Kvisten, Viborg