Menu

For fagpersoner

Temadage – for jer der ønsker at dykke ned i et specifikt emne

Kvistens undervisere tilbyder temadage for fagpersoner. Her kan I få en personligt tilrettelagt og praksisnær undervisning med afsæt i vores erfaring med målgruppen.

Oplever I at jeres egen berøringsangst spænder ben, eller at det er svært at finde passende ord, når borgeren fortæller om sin opvækst med seksuelle overgreb?

Hvad end I er bevidste eller er ubevidste om de begrænsninger, der ofte er, når man sidder foran et menneske med senfølger efter seksuelle overgreb, så kan vi klæde jer på til at kunne være der for dem i samtalen.

For alle fagpersoner, der ønsker at arbejde i dybden med specifikke emner, udbyder vi koncentrerede temadage med undervisning der tilpasses jeres virksomheds behov. Vores styrke er vores praksisnære tilgang, og vores undervisning er altid baseret på erfaring over teori. Vi giver plads til dialog, refleksion og øvelser, der sørger for at involvere – og måske endda provokere.

Lad jer inspirere af vores allerede definerede temadage, som selvfølgelig kan tilpasses din virksomhed og jeres behov. Kontakt os for at høre andre muligheder og priser

At snakke med unge om grænser og seksualitet

Mange unge føler sig overladt til sig selv i forhold til seksualitet og problematikker knyttet hertil, men med de rette værktøjer kan vi indlede en god, åben dialog med de unge, der kan gøre dem i stand til at stå på egne ben i et seksuelt foranderligt landskab. Som fagperson er det dig, der skal indlede en samtale, der kan styrke den unge i at udvikle en sund seksualitet, men ofte er vores egen blufærdighed det største benspænd.

Få ting er så intime og individuelle som seksualitet, og alligevel vil motiverne til at have sex gå igen. Denne temadag er derfor tilrettelagt efter at fremme en god, åben dialog mellem fagpersoner og unge med henblik på at styrke forudsætningerne for at udvikle en sund seksualitet, herunder at forstå bagvedliggende årsager til adfærden og forebygge grænseoverskridende oplevelser.

Temadagen vil forøge din bevidsthed om de typiske barrierer for en sund samtale, herunder din egn berøringsangst eller eksplicitte og implicitte holdninger til seksualitet.

Er du opmærksom på, hvordan du udtrykker dig, når den unge åbner sig for dig?

  • Har du tendens til at have svært ved at tro på det, den unge fortæller (benægtelse)?
  • Prøver du at normalisere det som noget alle unge gør (normalisere)?
  • Kaster du det hen, fordi det jo ”kunne være meget værre” (bagatellisering)?

Gør du det, du tror – du gør? 

Vi giver dig konkrete sproglige indspark til at initiere en god dialog med opmærksomhed på din rolle i samtalen og etableringen af respekt, initiativ og et tillidsfuldt rum.

At rumme det borgeren fortæller

Alt for ofte oplever vi, at metoder og redskaber stik imod hensigten bidrager til at forøge afstanden mellem borgeren og den professionelle. Borgeren føler sig overladt til sig selv, alt imens frustrerede professionelle efterspørger redskaber og metoder til at hjælpe.

De fastlåste metoder og redskaber risikerer at forøge frustrationen og presse borgeren i en nedadgående spiral. På denne temadag lægger vi lærebogen til side. Sammen viser vi dig, hvordan vi kan skabe en forandring med brug af egne redskaber, nemlig nærvær, autenticitet og ægthed. 

Vores relationelle og faglige kompetencer skal bringes i spil på en sådan måde, at borgeren føler sig hjulpet. VI ER REDSKABET!

Vi vil komme omkring spørgsmål som:

  • Hvad vil det sige at forstå?
  • Hvad vil det sige at være sammen med?
  • Hvordan kan vi være i et rum, hvor borgeren er vred og frustreret?
  • Hvilken betydning har ”at rumme” i et recovery-perspektiv?

Igennem oplæg, praktiske øvelser og dialog vil vi med udgangspunkt i kursisternes hverdag arbejde med disse områder praksisnært og oplevelsesorienteret.

“Vi fik noget med hjem som rørte og som man fik lyst til at gå mere i dybden med. Det var rigtig interessant at høre hvad indlægsholderne gerne vil have, at vi som fagfolk skal være opmærksomme på – for hvem ved det egentligt bedre end dem, der har oplevet det?”

René Nicolai Jensen, Politikommissær/sektionsleder v. Københavns Politi