“Ved at synliggøre problemet gør vi samtidig opmærksom på, at der er hjælp at hente – og hjælpen kan bidrage til uvurderlig øget livskvalitet.”

- Lisbeth Høstgaard Møller, psykoterapeut og direktør, Kvisten

Kvistens tilbud til dig som fagperson

Møder du voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i dit arbejde, og savner du viden om, hvordan du hjælper ham eller hende?
Kvisten tilbyder straksforløb til borgere og temadage, oplæg, faglig sparring og netværksmøder for dig som fagperson.

Temadage for fagpersoner

  1. Temadag om voksnes senfølger efter seksuelle overgreb.
  2. Temadag om opsporing af børn, unge og voksne, som er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.
  3. Temadag om seksualitet og dens betydning for mennesket helse med fokus på mennesker, som har været udsat for seksuelt overgreb i barndommen eller ungdommen.

Du er velkommen til at ringe og forhøre dig om andre muligheder for temadage.

Faglig sparring

  1. Faglig sparring til fagpersonale, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i deres arbejde.
  2. Beskæftigelsesrettede samtaler til borgere tilknyttet jobcentre.

Oplæg med Kvistens Taskforce

Kvistens Taskforce kommer ud og holder oplæg for dig og dine kolleger. Kvistens Taskforce består af tidligere brugere og en af vores frivilligkoordinatorer eller projektlederen, som er uddannet psykoterapeut.

Medlemmer af Kvistens Taskforce fortæller om egne erfaringer med at leve med senfølger – blandt andet mødet med fagpersoner – og hvordan de er kommet videre. Samtidig får du indblik i Kvistens arbejde.

Mere information om Kvistens tilbud?

For mere information om temadage, faglig sparring, netværksmøder samt straksforløb i Kvisten, er du velkommen til at kontakte os mandag-torsdag fra kl. 10-14.

Kvistens tilbud til din borger

Straksforløb til borgere

Straksforløb i Kvisten er et intensivt psykoterapeutisk forløb for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Forløbet har fokus på de udfordringer, som senfølgerne efter seksuelle overgreb skaber for borgeren i forhold til at være på arbejdsmarkedet, gennemføre en uddannelse, løfte forældrerollen mv.

Kvistens visitatorer træffes på tlf. 88 44 81 41 mandag-torsdag kl. 10-14. Et straksforløb kan startes op inden for en uge efter visitation hos Kvisten.

Henvisning: Borgere henvises til straksforløb i Kvisten fra kommunernes børne- og familieafdelinger, jobcentre, misbrugsbehandling, socialpsykiatri og fra Kriminalforsorgen.

Hent information om Kvistens straksforløb

Du kan hente yderligere information om Kvistens straksforløb til borgere med senfølger efter seksuelle overgreb:

Gruppeforløb til borgere

Kvisten tilbyder forløb med gruppeterapi til voksne borgere med senfølger efter seksuelle overgreb. Der kan være 5-7 deltagere i en gruppe. Har I selv eller sammen med en anden organisation brug for at hjælpe flere borgere, så kontakt Kvisten for at høre nærmere.

Hvad giver loven mulighed for?

Læs Social- og Ældreministeries beskrivelse af Servicelovens muligheder for at give tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, der er sket i barndommen og ungdommen:

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.