“Ved at synliggøre problemet gør vi samtidig opmærksom på, at der er hjælp at hente – og hjælpen kan bidrage til uvurderlig øget livskvalitet.”

- Lisbeth Høstgaard Møller, psykoterapeut og direktør, Kvisten

Kvistens tilbud - for fagpersoner

Møder du voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i dit arbejde, og savner du viden om, hvordan du hjælper ham eller hende?
Kvisten tilbyder temadage, oplæg, faglig sparring og netværksmøder for dig som fagperson samt straksforløb for borgere. 

Du kan læse meget mere om Kvistens tilbud til fagpersoner i vores folder, som du finder ved at klikke HER

Temadage

  1. Temadag om voksnes senfølger efter seksuelle overgreb.
  2. Temadag om opsporing af børn, unge og voksne, som er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.
  3. Temadag om seksualitet og dens betydning for mennesket helse med fokus på mennesker, som har været udsat for seksuelt overgreb i barndommen eller ungdommen.

Faglig sparring til dig om mødet med seksuelt misbrugte

  1. Faglig sparring til fagpersonale, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i deres arbejde.
  2. Beskæftigelsesrettede samtaler til borgere tilknyttet jobcentre.

Oplæg med Kvistens Taskforce for dig og dine kolleger

Kvistens Taskforce kommer ud og holder oplæg for dig og dine kolleger. Kvistens Taskforce består af tidligere brugere og en af vores frivilligkoordinatorer eller projektlederen, som er uddannet psykoterapeut.

Medlemmer af Kvistens Taskforce fortæller om egne erfaringer med at leve med senfølger – blandt andet mødet med fagpersoner – og hvordan de er kommet videre. Samtidig får du indblik i Kvistens arbejde.

Mere information om Kvistens tilbud til fagpersoner

For mere information om temadage, faglig sparring, netværksmøder samt straksforløb i Kvisten, er du velkommen til at kontakte os mandag-torsdag fra kl. 10-14.

Vil du se video med eksperters råd til fagpersoner?

Socialstyrelsen har produceret en lille serie på fire korte videoer med eksperternes råd til fagpersoner, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i arbejdet. I filmene møder du:

  • “Forklædt som normal” – Helle Cleo Borrowman, forperson for Landsforeningen SPOR,
  • “Traumebevidst tilgang (TBT)” – Jacob Hvidhjelm, Seniorforsker ved Region Hovedstadens Psykiatri, 
  • “Traumer handler om hele kroppen” – Anna Luise Kirkengen, norsk professor emerita i folkesundhed
  • “Skam og senfølger” – Lars J. Sørensen, cand. psych. Nykøbing Sjællands Psykiatri.

Du finder links til flere videoer og podcast på Socialstyrelsens hjemmeside.

Kvistens tilbud til din borger

Straksforløb

Straksforløb i Kvisten er et intensivt psykoterapeutisk forløb af ti individuelle sessioner for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Forløbet har fokus på de udfordringer, som senfølgerne efter seksuelle overgreb skaber for borgeren i forhold til at være på arbejdsmarkedet, gennemføre en uddannelse, løfte forældrerollen mv. 

Et straksforløb kan startes op inden for en uge efter visitation hos Kvisten.

Alle har mulighed for at købe et straksforløb i Kvisten. Prisen for de 10 sessioner er 10.500 kr.

Praktisk information

Alle skal visiteres for at komme i betragtning til forløb. Kontakt Kvistens visitatorer på tlf. 88 44 81 41 mandag-torsdag kl. 10-14.

Gruppeforløb til borgere

Kvisten tilbyder forløb med gruppeterapi til voksne borgere med senfølger efter seksuelle overgreb. Der kan være 5-7 deltagere i en gruppe. Har I selv eller sammen med en anden organisation brug for at hjælpe flere borgere, så kontakt Kvisten for at høre nærmere.

Hvad giver loven mulighed for?

Læs Social- og Ældreministeries beskrivelse af Servicelovens muligheder for at give tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, der er sket i barndommen og ungdommen:

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.