Menu

Kvisten afholder ordinær generalforsamling søndag 13. marts 2022 kl. 9.15 -11.30 på Danhostel Viborg Vandrerhjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg.

Generalforsamlingen sættes på pause midtvejs for at give plads til et musikalsk indslag med Bull & Hjorth Trio kl. 10.30-11.00.

Alene frivillige har stemmeret på generalforsamlingen, når de har været medlem i mindst tre måneder.

 

Dagsorden er ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

5. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag. Forslag til ændring af vedtægter, vil ved vedtagelse være gældende for resten af generalforsamlingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 – 2 suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.