Menu

Taskforce: I digte kan Janni få luft for svære tanker​

Hen over sommer og efterår præsenterer vi medlemmer af Kvistens Taskforce af tidligere brugere – seje mænd og kvinder – der har valgt at stå frem med deres historie for at inspirere andre til at søge hjælp for senfølger efter seksuelle overgreb som barn og ung.

Af journalist Inge Ramsing

Janni Sørensen (33) fra Møn er et af de nyeste medlemmer af Kvistens Taskforce, som hun blev medlem af i foråret 2022.

 

Bryde samfundets tabuer​

– Grunden til, at jeg har tilsluttet mig Kvistens Taskforce er, at jeg håber på, at vi ved at fortælle åbent om, hvordan det er at leve med senfølger efter seksuelle overgreb, kan åbne op for bedre behandling og bryde de tabuer, der er i samfundet.

Derudover ser jeg det også som en form for selvudvikling ved, at jeg selv lærer at tale åbent om det, fordi jeg har gået og gemt på det indeni og får det bedre og bedre ved at tale om det. Jeg håber også, at andre kan spejle sig i mine digte og få følelsen af, at de ikke er alene om at have senfølger.

Har fundet ro efter terapi​

– Jeg er en fighter, der gennem 8 år var udsat for grænseoverskridende og seksuelle overgreb. Mine primære senfølger, angst og manglende evne til at mærke og udtrykke mine grænser, fik mig til at kontakte Kvisten, hvilket har betydet alverden i mit liv. Terapien har hjulpet mig med at finde mig selv, og jeg er nu både gladere og mere rolig i mit liv.

– I nu snart et år, har angsten og mine andre senfølger fyldt meget lidt, og jeg har det bedre og er langt gladere, end jeg kan mindes, at jeg før har været. Mine senfølger fylder så lidt, at jeg nu har mulighed for at have en mere rolig og sammenhængende hverdag, hvor jeg ikke i samme grad har brug for at trække mig i samværet med andre.

Kan se tanker og følelser udefra​

Mine digte er min ventil til at udtrykke de ting, jeg har svært ved at formulere i samtale og de følelser, der lejlighedsvis popper op og fylder.

Ved at få det ned på skrift oplever jeg, at jeg kan se tanker og følelser mere udefra og får et bedre greb om, hvor de kommer fra, og hvad de prøver at fortælle mig. På den måde bliver de knapt så uoverskuelige og overtager ikke mit sansesystem.

Digte af Janni Sørensen​

Et nyudsprunget bøgeblad
der blafrer blidt i vinden
ænser ikke grenens fald
fra stormen ret forinden

Anderledes med det barn
som i al sin barnetro
får savet grenen over
af det den voksne tog

Nu lever mørke skyer
og stormen indeni
tøjret fast af skyld og skam
i en dyb melankoli

Børn der løber fra et mørke
gennem åben syreregn
famler efter livets lys
mangler selv det mindste tegn

Men selv i mørkets skygger
ser ingen voksne ind
spørger ikke hvad der bløder
fra de åbne sår i sind

Den voksne verdens lyster
der saver børn i knæ
når de burde skærme
give tryghed, ly og læ

Tiden slår revner
i magthavers nat
når fortid og fremtid
bliver sprængklar og ladt
uhyre og væsen
med tidsvenders kraft
drikker lydelig af
den uskyldiges saft

Maler dominans
som tid vil forvitre
fortidens farver
bliver mørke og bitre
maler et fængsel
tegner stregerne op
fortid tager nutids
kontrol over krop

Fortidens byrder
har fremtid besat
hvad der skete dengang
i magthavers nat
knækket et stykke
af barndommens tro
bandt selvværdets løkke
så det ikke ku´ gro

 

Janni Sørensen har udgivet i alt fem digte på  Kvistens Facebook og Kvistens Instagram. 

Læs det første her

Læs det andet her 

Læs det tredje her 

Læs det fjerde her

Læs det femte her