Menu

Kvisten åbner kvindetræf for seksuelt misbrugte i Viborg​

Kvindetræf er et nyt, anonymt, åbent og uforpligtende tilbud i Viborg til midtjyske kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Kvindetræffet i Viborg er blot det tredje i Jylland, og det er planen, at kvindetræf med tiden skal udbredes til flere danske byer. Kvistens kvindetræf er et tilbud, hvor kvinderne kan møde ligesindede i et trygt og åbent rum, og hvor der ikke er adgang for mænd.

Det nye tilbud bygger videre på gode erfaringer fra Kvistens første kvindetræf, der startede i Nørresundby i juni 2021. Kvisten har i årets første måneder også åbnet kvindetræf i Køge, Herning og København. Kvisten har gennem de seneste år også oprettet træf for mænd i Aarhus, Lyngby og online.

Åbent, anonymt og uforpligtende

Kvistens kvindetræf er et åbent, anonymt og uforpligtende tilbud uden krav om tilmelding. Tovholdere er Helle Kyed, der er frivillig i Kvistens Taskforce, og som selv har oplevet senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, og Kirsten Birgitte Jensen, som er psykoterapeut og frivillig i Kvisten. Derudover kan man møde Maja Plougmann (personlig erfaring) og Tina Møller (psykoterapeut og frivillig i Kvisten), der også varetager rollen som tovholdere.

En mulighed, mens du venter

Helle Kyed, fortæller:

– Da jeg selv fik taget hul på bylden og bad om hjælp i Kvisten, havde jeg behov for at komme i gang med terapi det samme. Det var ikke en mulighed på det tidspunkt, og da ville jeg have ønsket, at der havde været et tilbud som kvindetræf, mens jeg ventede. I dag har Kvisten givet mig livet igen og modet til at række ud efter hjælp. Med kvindetræffet vil jeg derfor gerne skabe et rart sted at komme, hvor der er tryghed, og man har tillid til, at det man siger i gruppen ikke kommer ud af rummet. Der skal både være plads til alvoren og et godt grin. Til kvindetræffet er ingen tanker forkerte, og jeg håber, at fællesskabet vil gøre en forskel og hjælpe den enkelte ud af tavsheden og ensomheden.

Træf er ikke terapi

Kirsten Birgitte Jensen, understreger, at kvindetræffet ikke må forveksles med terapi:

– Vi er så glade for, at Kvisten får endnu et kvindetræf, denne gang i Viborg. Her kan kvinderne få støtte og ligesindede at spejle sig i. De kan blive afklaret, om de ønsker at gå i behandling, ved bl.a. at lytte til andres erfaringer. De kan også få et netværk med andre, der forstår, hvad det vil sige at leve med senfølger efter seksuelle overgreb. Tilbuddet må dog ikke forveksles med terapi, som Kvisten desværre har ventetid på. Men vi glæder os til at skabe et fortroligt rum, hvor kvinderne kan mødes og udveksle tanker og erfaringer.

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?

’Senfølger’ er et samlende begreb for de komplekse sociale, mentale, psykiske og fysiske vanskeligheder og lidelser, som opstår hos 60-80 pct. af alle, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom og ungdom. Senfølgerne opstår blandt andet, når de traumatiske oplevelser presser sig frem i bevidstheden, efter at man i mange år har forsøgt at fortrænge overgrebene.
Læs mere om senfølger efter seksuelle overgreb

 

Tid og sted​

Det nye kvindetræf i Viborg starter torsdag 28. april 2022 kl. 17.00-19.00, og det fortsætter herefter:

Tid: Torsdage i ulige uger kl. 17.00 – 19.00

Sted:  De Frivilliges Hus, Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg.