”Jeg vil gerne vise, at man faktisk kan få et godt liv, selvom man har senfølger og har været udsat for seksuelle overgreb.”

Mette, tovholder for Kvindetræf i Køge

Kvindetræf

– når du savner at spejle dig i nogen, der selv har oplevet seksuelle overgreb

Læs hvad Kvistens kvindetræf er, hvor de holdes, og hvad du kan få ud af at deltage. Her er der ingen adgang for mænd.

Gratis, anonymt og uforpligtende

Kvindetræf er for dig, der har været udsat for seksuelle overgreb, før du fyldte 18 år, og som savner nogle at dele erfaringer med, der forstår og ved, hvad det vil sige at have været udsat for overgreb.

Det er gratis at deltage i kvindetræffet, og du kan være helt anonym, for vi registrerer ikke, hvem der kommer og går. Det er helt uforpligtende at deltage i kvindetræf: Du kommer, når det passer dig.

Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente at få psykoterapi til kvindetræf.

Hvem kan deltage i kvindetræf?

Kvindetræf henvender sig til kvinder over 18 år, der har det ene til fælles, at vi har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Du er velkommen, uanset om du:

  • gerne vil snakke med andre, der også har været udsat for seksuelle overgreb
  • vil høre, hvordan andre tackler de senfølger, der ofte dukker op efter overgreb
  • overvejer at gå i psykoterapi og gerne vil høre om andres erfaringer
  • venter på at komme i behandling og gerne vil tale med nogle, mens du venter, eller
  • vil have et netværk, efter du har været i psykoterapi i Kvisten.

Ingen adgang for mænd

Kvindetræf er for kvinder over 18 år, og der er ikke adgang for mænd. Det betyder, at vi kan tale mere frit med hinanden om de erfaringer, oplevelser, tanker og reaktioner, vi har med os, og at vi skaber et trygt rum.

Hvem står for kvindetræffet

Kvindetræf faciliteres hver gang af to kvinder. En har personlige erfaringer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og har selv været i terapi i Kvisten. Den anden er psykoterapeut og en af Kvistens frivillige behandlere, som har erfaring i at arbejde med mennesker med traumer efter seksuelle overgreb.

Hvad foregår der til et kvindetræf?

Det er helt frivilligt, om du har lyst til at fortælle om de overgreb, du har været udsat for eller ej. Men vi tager altid en kort snak om, hvordan vi hver især har det for tiden. Nogle gange tager vi udgangspunkt i et tema, der kommer op, eller vi sætter lidt undervisning på programmet.

Når du deltager i kvindetræffet, må du ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Du er velkommen til at ringe til kvindetræffets kontaktpersoner og høre mere om, hvad kvindetræf er, og hvad der foregår når vi ses.

Tali Aviram (t.v.) og Mette Wegmann er tovholdere for Kvindetræf i Køge.

Hvad er Fællestræf?

I Thisted afholder Kvisten som noget nyt et fællestræf. I denne type af træf, er alle velkomne uanset køn. Rammerne er sat på lige vilkår som mande- og kvinde-træf, men hvor der ikke skelnes mellem køn. Det vil sige, at Fællestræf henvender sig til mænd, kvinder og andre kønsidentiteter over 18 år, der har det ene til fælles, at de har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. 

Tilbuddet er gratis og anonymt. 

Kvindetræf i Viborg

Adresse: De Frivilliges Hus, Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg

Mødetid: Torsdage i ulige uger kl. 17.00 – 19.00.

Tovholdere: Helle Kyed og Maja Plougmann (personlig erfaring) og Kirsten Birgitte Jensen og Tina Møller (psykoterapeuter).

Har du spørgsmål, så kontakt: Helle Kyed – tlf. 27 11 92 07 – mail: hellekyed89@gmail.com eller Kirsten Birgitte Jensen tlf. 61 39 76 09 – mail: kirsten.b.samtaleterapi@gmail.com

Kvindetræf i København

Adresse: Frivilligcenter Gentofte, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup.

Mødetid: Tirsdage i ulige uger kl. 17.00 – 19.00.
I perioden 6. december til 31. januar vil der være Kvindetræf i København hver uge fra 17.00 – 19.00. 

Tovholder: Tine Jeilsø (personlig erfaring) og Katja Braga (psykoterapeut).

Har du spørgsmål, så kontakt: Tine Jeilsø, tlf. 81 61 53 22 – mail: tine@jeilsoe.dk eller Katja Braga, tlf. 24 46 73 53 – mail: katja.braga@gmail.com

Kvindetræf i Herning

Efterårsferie: Vi holder efterårsferie i uge 42 og er tilbage igen tirsdag i uge 44.

Adresse: Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning

Mødetid: Tirsdage i lige uger kl. 17.00-19.00

Tovholder: Lone Kjærulf (psykoterapeut) og Anne (personlig erfaring)

Har du spørgsmål, så kontakt: Lone på tlf. 28 93 40 52 – mail: hybenvej9@hotmail.com

Kvindetræf i Køge

Adresse: Rådhusstræde 10 C, 1. sal, 4600 Køge (lokaler i Center for Genoptræning og Rehabilitering)

Mødetid: Tirsdage i ulige uger fra kl. 16.30 – 18.30 .

Tovholder: Mette Wegmann (personlig erfaring) og Tali Aviram (psykoterapeut).

Har du spørgsmål, så kontakt: Tali Aviram, tlf. 23 72 02 62 – mail: ta.aviram@gmail.com

Kvindetræf i Nørresundby

Adresse: Kvisten Aalborg, Galstersgade 3, Nørresundby, 9400 Aalborg

Mødetid: Onsdage i ulige uger fra kl. 16.30-18.30.

Tovholder: Eva Jensen (personlig erfaring), Gitte Syvsten og Jette Fjeldgaard (psykoterapeuter).

Har du spørgsmål, så kontakt en af os: Eva Jensen, tlf. 50 56 86 56 – Gitte Syvsten, tlf. 28 90 89 61 – Jette Fjeldgaard Poulsen tlf. 40 89 31 70.

Fællestræf i Thisted

Adresse: Plantagehuset – “Cafémødelokalet” Plantagevej 18, 7700 Thisted

Mødetid: Mandage i lige uger fra kl. 17.00-19.00. 
Opstart 14/11-2022

Tovholder: Ole Jensen (erfaringsbaseret) og Dorthe Meldgaard Madsen (psykoterapeut).

Har du spørgsmål, så kontakt: Jesper@kvistene.dk

Bemærk: Fællestræf er et tilbud til alle, uanset køn. 

Her er der ikke nogen følelser, der er forkerte!

"Selvom vi kommer med vidt forskellige historier, opdager vi alligevel, at der er fælles træk, for eksempel følelserne af skyld og skam. Her er der ikke nogen følelser der er forkerte." Eva K. Jensen, Aalborg