“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Kvindetræf – når du savner at spejle dig i nogle, der selv har oplevet seksuelle overgreb

Her er ingen adgang for mænd! Læs hvad Kvistens kvindetræf er, hvor de holdes, og hvad du kan få ud af at deltage. 

Gratis, anonymt og uforpligtende

Kvindetræf er for dig, der har været udsat for seksuelle overgreb, før du fyldte 18 år, og som savner nogle at dele erfaringer med, der forstår og ved, hvad det vil sige at have været udsat for overgreb.

Det er gratis at deltage i kvindetræffet, og du kan være helt anonym, for vi registrerer ikke, hvem der kommer og går. Det er helt uforpligtende at deltage i kvindetræf: Du kommer, når det passer dig.

Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente at få psykoterapi til kvindetræf.

Hvem kan deltage i kvindetræf?

Kvindetræf henvender sig til kvinder over 18 år, der har det ene til fælles, at vi har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Du er velkommen, uanset om du:

  • gerne vil snakke med andre, der også har været udsat for seksuelle overgreb
  • vil høre, hvordan andre tackler de senfølger, der ofte dukker op efter overgreb
  • overvejer at gå i psykoterapi og gerne vil høre om andres erfaringer
  • venter på at komme i behandling og gerne vil tale med nogle, mens du venter, eller
  • vil have et netværk, efter du har været i psykoterapi i Kvisten.

Ingen adgang for mænd

Kvindetræf er for kvinder over 18 år, og der er ingen adgang for mænd. Det betyder, at vi kan tale mere frit med hinanden om de erfaringer, oplevelser, tanker og reaktioner, vi har med os, og at vi skaber et trygt rum.

Hvem står for kvindetræffet

Kvindetræf faciliteres hver gang af to kvinder. En har personlige erfaringer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og har selv været i terapi i Kvisten. Den anden er terapeut og en af Kvistens frivillige behandlere, som har erfaring i at arbejde med mennesker med traumer efter seksuelle overgreb.

Hvad foregår der til et kvindetræf?

Det er helt frivilligt, om du har lyst til at fortælle om de overgreb, du har været udsat for eller ej. Men vi tager altid en kort snak om, hvordan vi hver især har det for tiden. Nogle gange tager vi udgangspunkt i et tema, der kommer op, eller vi sætter lidt undervisning på programmet.

Når du deltager i kvindetræffet, må du ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Du er velkommen til at ringe til kvindetræffets kontaktpersoner og høre mere om, hvad kvindetræf er, og hvad der foregår når vi ses.

Kvindetræf i Herning

Adresse: Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning

Mødetid: Tirsdage i lige uger kl. 16.30 – 18.30 – første gang 22. februar 2022.

Tovholder: Chenette Schou Tideman (personlig erfaring) og Lone Kjærulf (psykoterapeut).

Har du spørgsmål, så kontakt: Chenette Schou Tideman, tlf. 61 73 03 94 – mail: chenetteschou@gmail.com

Kvindetræf i Køge

Adresse: Rådhusstræde 10 C, 1. sal, 4600 Køge (lokaler i Center for Genoptræning og Rehabilitering)

Mødetid: Tirsdage i ulige uger fra kl. 16.30 – 18.30 .

Tovholder: Mette Wegmann (personlig erfaring) og Tali Aviram (psykoterapeut).

Har du spørgsmål, så kontakt: Tali Aviram, tlf. 23 72 02 62 – mail: ta.aviram@gmail.com

Kvindetræf i Nørresundby

Adresse: Kvisten Aalborg, Galstersgade 3, Nørresundby, 9400 Aalborg

Mødetid: Onsdage i ulige uger fra kl. 16.30-18.30.

Tovholder: Eva Jensen (personlig erfaring), Gitte Syvsten og Jette Fjeldgaard (psykoterapeuter).

Har du spørgsmål, så kontakt en af os: Eva Jensen, tlf. 50 56 86 56 – Gitte Syvsten, tlf. 28 90 89 61 – Jette Fjeldgaard Poulsen tlf. 40 89 31 70.

Her er der ikke nogen følelser, der er forkerte!

"Selvom vi kommer med vidt forskellige historier, opdager vi alligevel, at der er fælles træk, for eksempel følelserne af skyld og skam. Her er der ikke nogen følelser der er forkerte." Eva K. Jensen, Aalborg