Menu

Kvisten vil forebygge byttedating og sugardating blandt udsatte unge​

Seksualitet og udveksling af seksuelle ydelser blandt unge, kan være et tabubelagt emne. Og for nogle unge – og særligt socialt udsatte unge – kan det være svært at mærke og sætte seksuelle grænser.

Stadig flere unge bytter sex eller intime relationer for gaver, oplevelser eller penge. Det viser rapporten ”Byttedating i Danmark” (Jeanett Bjønness m.fl., 2022) viser. Og det vil den frivillige sociale organisation Kvisten sætte fokus på med projektet ”Forebyggelse af byttedating”. Projektet skal støtte unge i at udvikle en sund seksualitet og lære unge at mærke deres egne seksuelle grænser. Kvisten har fået bevilliget 2,7 mio. kr. fra Socialstyrelsen over tre år til et landsdækkende projekt, der løber frem til august 2025.

Formålet med projektet ”Forebyggelse af byttedating” er at forebygge og rådgive om byttedating ved at give de unge adgang til et rådgivningsforløb hos Kvisten. Projektet har derudover også til formål at opkvalificere fagpersoner i kommuner, så de bliver i stand til at tale med den enkelte om seksualitet og grænsesætning. Kvistens rådgivningstilbud til unge mellem 15 til 30 år er en forebyggende indsats, hvor der sættes fokus på at indgå i ligeværdige intime relationer, mærke egne seksuelle grænser og udleve en sund seksualitet.

Projektet ”Forebyggelse af byttedating” er en forsættelse af Kvistens nuværende projekt ”Unge i gråzonen”, som afsluttes i februar 2023.

Kvistens direktør Lisbeth Høstgaard Møller er glad for, at Kvisten har fået bevilliget midler, så Kvistens Ungerådgivning kan fortsætte, og hun udtaler:

–       Vi har rigtig gode resultater fra vores første projekt om rådgivning til unge, og jeg er glad for, at vi nu kan vi bygge videre på de erfaringer med et landsdækkende projekt. Der er et stort behov for vores rådgivning til unge, for vi ved, at stadig flere unge bytter sex og intimitet for gaver, oplevelser og penge. Med vores viden om senfølger efter seksuelle overgreb forudser vi, at mange unge vil komme til at opleve grænseoverskridende situationer i forbindelse med byttedating, som kan give skader på lang sigt. Hvis vi kan forebygge det, kan vi gøre en stor og vigtig forskel.

For at skabe en god kontakt til unge i målgruppen har Kvisten indledt et samarbejde med flere kommuner om projektet ”Forebyggelse af byttedating”. Lisbeth Høstgaard Møller uddyber:

–       Det kan være svært at opspore og skabe en god kontakt til unge, der byttedater – eller som er i risiko for at begynde at byttedate. Vi samarbejder derfor med kommuner om rådgivningsforløbene for unge. Kommunale medarbejdere skal opkvalificeres i at opspore sårbare unge, der byttedater, og de skal vide, at de kan henvise de unge til rådgivningsforløb i Kvisten. Vi har også stort fokus på, hvordan vi kan opspore unge på sociale medier.

I det første projekt har 70 unge fra Jylland og Fyn deltaget i Kvistens rådgivningsforløb for unge. Marianne Kaufmann er psykoterapeut i Kvisten, hvor hun blandt andet står for rådgivningsforløbene for unge: Marianne Kaufmann fortæller:

–       Det er SÅ vigtigt, at Kvisten har fået midler til at fortsætte ungerådgivningen. Det er vigtigt for den enkelte unges fodfæste i livet – både forebyggende og bearbejdende. Vi har nogle ret intense møder med store følelsesmæssige udsving; både tyngde og tårer, men også hygge og humor på højt plan, mens vi lærer og deler om emner som: familiemønstre, tilknytningsmønstre, seksualitet, unges rettigheder, grænser, seksuelt bekymrende adfærd og meget mere. Vi rummer det hele sammen, og det nytter. Det viser vores evalueringer helt klart.

En af de unge, der har deltaget i Kvistens Ungerådgivning i Aalborg udtaler:

–       Jeg har lært så meget af Kvistens rådgivningstilbud til unge, og det gør mig glad helt ind i hjertet at rådgivningsforløbene kan fortsætte de næste tre år. For mig er det et forløb alle unge bør deltage i.