Menu

Taskforce: Ole var et skyggebarn med mange hemmeligheder​

Hen over sommer og efterår præsenterer vi medlemmer af Kvistens Taskforce af tidligere brugere – seje mænd og kvinder – der har valgt at stå frem med deres historie for at inspirere andre til at søge hjælp for senfølger efter seksuelle overgreb som barn og ung.

Af journalist Inge Ramsing

Den første i rækken er Ole B. Jensen (60 år), som har været med i Taskforce siden 2017. Ole er førtidspensionist, bor i Bedsted i Thy og er far til to voksne sønner. Ole er i dag single efter 30 års forhold med sønnernes mor. Han har været aktiv i Taskforce siden 2017.

Da Ole var 11-17 år, blev han seksuelt misbrugt ugentligt af en voksen mand fra nabobyen. Manden ’tog sig af’ Ole, mens forældrene var optaget af deres alvorligt syge datter:
– Jeg var omsorgssvigtet, et skyggebarn, for mine forældre brugte alt deres tid på min syge søster. Da hun døde nogle år senere, stod jeg helt alene med mine følelser. Det blev der ikke snakket om. Det betød, at jeg var overladt til mig selv og rendte rundt og lavede en masse dumme ting.

Ole kendte ikke noget til manden i begyndelsen. Det startede faktisk med et tilfældigt møde. Manden samlede ham op i sin bil en dag, de kørte rundt i Thy, og han tilbød Ole øl og penge for at ’lege med ham’:
– Jeg vidste ikke, hvad han mente med at ’lege’, og jeg var opdraget med, at man ikke siger de voksne imod… Bagefter var der noget indeni mig der føltes helt forkert. Men nu havde jeg penge, og så begyndte jeg at ryge smøger sammen med de andre og drikke, og jeg var ganske enkelt ikke god ved mig selv.

Drak sig i hegnet for at blive tryg​

Det er den korte version af starten på Oles historie, som han fortæller, når han er ude og holde oplæg med Kvistens Taskforce, enten til offentlige arrangementer eller for fagpersoner, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i deres arbejde.

Da Ole var 16 år, kom han første gang i antabusbehandling: Der var kun to ting, der kunne få ham til at føle sig tryg: Det var ved at være sammen med piger, eller når han var helt i hegnet af druk. Ellers kunne han ikke være i sig selv. Alkoholmisbruget har været den mest omfattende senfølge efter de talrige seksuelle overgreb i Oles tilværelse. Da Ole møder kvinden, som bliver mor til hans børn, forsøger han at lægge overgrebene bag sig, som noget han ikke længere behøver at tage sig af.

Åbnede op til en ny hemmelighed​

Da Ole senere tilfældigt fandt ud af, at hans noget yngre lillebror skulle starte i fritidsjob hos overgrebsmanden, var han nødt til at reagere. Han fortalte sin kæreste om overgrebene, og han konfronterede overgrebsmanden: ”Du skal holde dig fra min lillebror!” Ole er sikker på, at han kunne have slået manden ihjel, hvis ikke han havde fået lagt bånd på vreden.

Ole besluttede at køre hjem og fortælle forældrene om overgrebene for at forhindre, at det samme skulle ske igen. I første omgang fortalte han det til sin mor, som reagerede voldsomt og bad Ole om at lade være med at fortælle det til faren. Hverken hun eller Ole var i tvivl om, hvad faren kunne finde på, hvis han hørte om overgrebene:

– Nu var der en ny hemmelighed, vi skulle passe på. Nu fortsatte det med ”vi siger ikke noget til nogen”. Men da jeg kom i misbrugsbehandling og derefter i terapi, fik jeg fortalt om al den skam og skyld, der fulgte med hemmelighederne. Og jeg vidste, at jeg måtte fortælle min far det.

Begreb for problemerne: senfølger​

Ole inviterede sin far med ud på en køretur i Thy og bad ham lade være med at gøre noget, når han havde hørt, hvad Ole havde at fortælle. Faren holdt, hvad han lovede:
– Han blev helt stille. Så udbrød han: ”Det dumme svin, jeg vil aldrig nogensinde tale med ham igen!”. Det var en kæmpe forløsning. For min far troede på, hvad jeg sagde og satte ikke et eneste spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt!

Ole har været i behandling i misbrugscentret i mange år. En tur omkring distriktspsykiatrien og en ADHD-diagnose uden virkning af medicinen. Det eneste, der virkede, var alkohol. Hver gang han blev ædru vældede skam, skyld, angst, vrede og flashbacks frem. Ole kom i terapi i Kvisten i 2016, og her blev der for første gang sat ord på og skabt en sammenhæng i alle de problemer, han havde oplevet i tilværelsen: senfølger efter seksuelle overgreb.